Vyhledávání a výběr pracovníků

Stanovení optimální strategie vyhledání a výběru pracovníka pro vychází z detailního poznání vaší organizace, vašich personálních záměrů a potřeb.
 

7 kroků úspěšného vyhledání a výběru pracovníka

 • seznámení s vaší organizací, pracovním týmem, pracovním prostředím a atmosférou mezilidských vztahů.
 • analýza obsazovaného místa a stanovení ideálního profilu uchazeče
 • volba vyhledávací strategie a stanovení časového plánu
  • vyhledávání a výběr pomocí inzerce
  • vyhledávání a výběr z databáze
  • přímý výběr
 • selekce uchazečů a jejich odborné posouzení (strukturovaný rozhovor, analýza osobního profesního a osobního profilu, zpracování referenčních údajů, provedení výkonových, jazykových a osobnostních testů)
 • sestavení písemného posudku na uchazeče, splňující kladené požadavky
 • prezentace doporučených uchazečů ve vaší organizaci
 • konzultace a doporučení ve finální fázi vyhledávání a výběru pracovníků
 

Psych-Inform s.r.o. Na Míčánce 29, 160 00 Praha 6 - Tel.: 220 515 222 Fax: 233 336 774 E-mail: info@psych-inform.cz