Assessment Centre

Metoda assessment centre spočívá v inscenování úkolové situace, ve které mají posuzované osoby řešit konkrétní úkol. Assessment centre může představovat buď verbální úkolovou situaci, kdy v dyadickém vztahu nebo ve skupině mají posuzované osoby prokázat své schopnosti a dovednosti k řešení inscenovaného úkolu, anebo o praktickou dynamickou úkolovou situaci.
 
Všechny posuzované osoby v assessment centre jsou hodnoceny podle observačního modelu, nejlépe za účasti několika nezávislých posuzovatelů.
 
Výstupy získané metodou assessment centre umožňují objektivní srovnání posuzovaných osob ve vybraných ukazatelích jakou jsou předpoklady k týmové spolupráci, zaujímaná role v týmu, iniciativnost, sklon k prosazování se, pozitivní myšlení, schopnost formulovat myšlenky atp.
 

Psych-Inform s.r.o. Na Míčánce 29, 160 00 Praha 6 - Tel.: 220 515 222 Fax: 233 336 774 E-mail: info@psych-inform.cz