Personální audit

Personální audit poskytuje zaměstnavateli komplexní obraz o personální situaci uvnitř firmy. Slouží k identifikaci potenciálu jednotlivých pracovníků i týmů, k poznání jejich motivačních struktur, ke stanovení jejich rozvojových možností a ke vzájemnému porovnání jednotlivých pracovníků v relevantních kritériích. Výstupem je i síť mezilidských komunikačních vazeb mezi pracovníky.
 
Základním nástrojem je rozhovor s pracovníky, který může být volný, strukturovaný nebo v tísnivém ovzduší. Rozhovor je zaměřen na zhodnocení klíčových bodů dosavadního vývoje pracovníka, určení jeho osobnostního a pracovního potenciálu a na stanovení možností dalšího vývoje.
 
Výstupem je doporučení zaměstnavateli v oblasti dalšího profesního směřování jednotlivých pracovníků, návrh na výstavbu pracovních týmů a firemního personálního plánování.
 

Psych-Inform s.r.o. Na Míčánce 29, 160 00 Praha 6 - Tel.: 220 515 222 Fax: 233 336 774 E-mail: info@psych-inform.cz