Outplacement

Metodu outplacementu nabízíme zaměstnavatelům, potřebují-li odbornou asistenci při propouštění zaměstnanců z důvodu reorganizace.
 
Outplacement má za cíl usnadnit propouštěnému pracovníkovi řešit vzniklou situaci v těchto krocích:
  • napomoci psychické adaptaci propouštěného pracovníka na ztrátu místa
  • pomoci najít propuštěnému pracovníkovi nový profesní sebeobraz (zejména tehdy, jestliže stávající pracovní uplatnění nebylo úspěšné)
  • pomoci pracovníkovi při hledání nových pracovních příležitostí.
 
Součástí odborného zásahu pomocí outplacementu je analyzování potenciálu pracovníka, navržení programu posílení jeho silných stránek a nových možností uplatnění, práce na jeho sebeprezentaci a průběžná morální podpora při hledání nového zaměstnání.
 

Psych-Inform s.r.o. Na Míčánce 29, 160 00 Praha 6 - Tel.: 220 515 222 Fax: 233 336 774 E-mail: info@psych-inform.cz