Řekli o nás

„Společnost PSYCH-INFORM, s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na generálního dodavatele personálně-zprostředkovacích služeb, pořádaném společností ABB, s.r.o., a je od září 1998 naším konzultantem pro oblast Čechy.“
ing.Jiří Borovec, viceprezident společnosti
Asea Brown Boveri, s.r.o.
 
„Při zakládání společnosti Nikon, s.r.o. v České republice v r.1994 byla agentura PSYCH-INFORM pověřena řešením veškerých personálních otázek vybudování společnosti. Tým pracovníků, který PSYCH-INFORM sestavil, se osvědčil jako kompetentní. Naše spolupráce nadále pokračuje.“
ing.Pavel Marek, ředitel společnosti
Nikon, s.r.o.
 
„Obsazování vysoce specializovaných pozic v naší společnosti vyžaduje spolupráci s kvalifikovanou personální agenturou, která je schopna vyhledat pracovníka s požadovaným odborným profilem. Agenturou, na kterou se opakovaně obracíme, je PSYCH-INFORM, který disponuje rozsáhlými kontakty v dané oblasti a daří se mu uspokojovat naše náročné požadavky“.
dr.Jan Porš, personální ředitel
ABN AMRO Bank N.V., CZ
 
„Od roku 1993 řešíme hlavní otázky našeho dalšího personálního rozvoje ve spolupráci s personálně-poradenskou firmou PSYCH-INFORM. Tuto spolupráci mohu hodnotit s odstupem času pro naši společnost jako jednoznačně prospěšnou a věřím, že další spolupráce přinese obdobné pozitivní výsledky“.
ing.Ivan Zahrádka, ředitel společnosti
Linde chladicí technika, s.r.o.
 
„Požádali jsme PSYCH-INFORM, aby nám pomohl s naším personálním růstem, a to jak s obsazením míst uvnitř naší společnosti, tak i s personálním obsazením našich čerpacích stanic. PSYCH-INFORM nám pomohl vybrat vysoce kvalifikované a spolehlivé pracovníky a nájemce. Jeho metody výběru, zahrnující rovněž psychologické testy a metody assessment centre, prokázaly svoji účinnost a přispěly k naší úspěšné personální politice v České republice.“
Dr.Matthias Baus, generální ředitel
British Petroleum ČR, v.o.s.
 
„S personálně poradenskou agenturou PSYCH-INFORM spolupracujeme od r.1993, a to jak v oblasti výběru a vyhledávání pracovníků, tak i v oblasti psychologického posuzování jejich předpokladů. Dlouhodobá spolupráce s kvalifikovaným personálním poradcem má prokazatelně pozitivní vliv na personální rozvoj naší společnosti.“
mgr.Vlasta Lédlová, vedoucí personálního oddělení
Robert Bosch, odbytová s.r.o.
 

Psych-Inform s.r.o. Na Míčánce 29, 160 00 Praha 6 - Tel.: 220 515 222 Fax: 233 336 774 E-mail: info@psych-inform.cz