Psychologické testy / psychodiagnostika

Psychologické testy poskytují informaci o povahových vlastnostech, schopnostech a předpokladech pracovníka / uchazeče a umožňují posoudit jeho vhodnost pro danou funkci nebo určit jeho rozvojový potenciál. Psychologické testy umožňují objektivní a měřitelné vzájemné srovnání pracovníků / uchazečů ve vybraných kriteriích.
 
Vlastnosti a schopnosti uchazečů, které pomocí psychologických testů zjišťujeme, jsou především:
 • Intelektový potenciál
  • logické a kombinační myšlení
   • numerické (tj. v oblasti číselné, důležité zejména při posuzování uchazečů na ekonomické a technické funkce)
   • verbální (tj.v oblasti slovní, důležité zejména při posuzování uchazečů pro oblast sales & marketing)
  • technické myšlení
 • Povahové vlastnosti
  • sociální dimenze jedince - (komunikativnost, kontaktabilita, sociální adaptabilita, týmová orientace, otevřenost vůči skupině, schopnost prosadit se)
  • ukazatele psychické stability (odolnost vůči zátěži, frustrační odolnost, stabilita nálad, sebeovládání, schopnost překonávat překážky)
  • řídicí předpoklady (asertivita, schopnost sebeprosazení, organizační a vůdčí schopnosti)
  • charakterové vlastnosti (smysl pro zodpovědnost, respekt k normám, tendence k přetvářce, otevřenost, loajálnost a další)

Psych-Inform s.r.o. Na Míčánce 29, 160 00 Praha 6 - Tel.: 220 515 222 Fax: 233 336 774 E-mail: info@psych-inform.cz